Mukaddes emanetler..!

Milletimiz, asırlardır Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.s.) derin bir muhabbet beslemiş, ona duyulan aşk büyük bir sevgi atmosferi oluşturmuştur. Öyle ki, bu sevgi onun şahsıyla sınırlı kalmamış, onun yakınlarına, yaşadığı yerlere ve kullandığı eşyalara kadar bu sevgi geniş tutulmuştur.

Mukaddes emanetler..!
Mukaddes emanetler..! admin
Reklam

MUKADDES EMANETLER

Hz. Peygamber'in eşyası, vefatından sonra dört halife ve ashab tarafından teberruken muhafaza edilmiş, sonra Emevî ve Abbasî ileri gelenleri, Hz. Peygamberden, dört halifeden ve diğer İslam büyüklerinden kalan hatıraları büyük bir özenle korumuşlardır. İşte Hz. Peygamber'in aziz hatırası olarak korunan bu eşyalara Mukaddes emanetler (Emanat-ı Mukaddese) denmiş ve bunların manevî değerinin çok büyük olduğuna inanılagelmiştir.

Yavuz Sultan Selim, 1517'de Mısır'ı fethederek halifeliğini devraldığından Mukaddes emanetler de Osmanlı Devletine intikal etmiştir. Mukaddes emanetlerin büyük bir kısmı, hilafeti Yavuz Sultan Selim'e devreden 3. Mütevekkil ile Kahire'ye kadar gelerek Mekke ve Medine'nin anahtarını teslim eden Mekke şerifi Ebû'l-Berekat'ın oğlu emir Ebû Numey tarafından getirilmiştir.

HIRKA-İ SAADET DAİRESİ

Mukaddes emanetlerin İstanbul'a getirilişi, yalnızca Yavuz Selim devriyle (1512–1520) sınırlı kalmamış, bu çok değerli koleksiyona daha sonraki asırlarda çeşitli vesile ve vasıtalarla birçok yeni eser kazandırılmıştır. Günümüze kadar da büyük bir titizlikle korunan bu eserler, bugün Topkapı Sarayı'nda, Hırka-i Saadet Dairesi'nde muhafaza edilmektedir. Birçokları için sanat değeri yüksek gümüş ve altın işlemeli özel muhafazalar yapılmıştır.

KUTSAL EMANETLER

Hırka-i Şerif (Hırka-i Saadet): Peygamberimizin hırkası
Sakal-ı Şerif (Lıhye-i Saadet): Peygamberimizin sakalı
Dendan-ı Saadet: Peygamberimizin Uhud'da kırılan dişi
Sancak-ı Şerif (Liva-i Saadet): Peygamberimizin sancağı
Mühr-i Saadet: Peygamberimizin mührü
Name-i Saadet: Peygamberimizin mektubu
Süyuf-u Mübareke: Peygamberimizin kılıcı.
Kadem-i Şerif: Peygamberimizin ayak izi
Keman-ı Peygamberi: Peygamberimizin yayı
Naleyn-i Saadet: Peygamberimizin terlikleri
Kadeh-i Şerif: Peygamberimizin tası
Gubar-ı Şerif: Peygamberimizin kabir toprağı
Kâbe anahtarı ve kesesi
Hacerül Esved çerçevesi
Mîzab-ı Zer (Altınoluk)
Kâbe’nin eski kapısı
Gasl-İ Nebevî suyu şişesi
Hz. İbrahim’in (a.s.) tenceresi
Hz. Yusuf’un (a.s.) sarığı
Hz. Davud’un (a.s.) kılıcı
Hz. Yahya’nın (a.s.) kol Kemiği
Hz. Musa’nın (a.s.) asası
Hz. Fatıma’nın (r. a.) hırkası

Mukaddes emanetler..!
Reklam
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Anadolu'nun İslamlaşmasında Etkili Olan Alimler ve Sufiler
Anadolu'nun İslamlaşmasında Etkili Olan Alimler ve Sufiler
Ümmü Varaka Radıyallahu Anha
Ümmü Varaka Radıyallahu Anha