Ahmet Tevfik İleri

Erzurum’da karayolları kontrol mühen­disi (1933-1937), Çanakkale’de nâfıa mü­dürü (1937-1942) ve Samsun’da nâfıa müdürü ve yedinci bölge müdürü (1942-1950) olarak görev yapan Tevfik İleri, 19S0 se­çimlerinde Demokrat Parti’den Samsun milletvekili seçildi.

Ahmet Tevfik İleri
Ahmet Tevfik İleri admin
Reklam

On yıl boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin faal bir üyesi sı­fatıyla Ulaştırma bakanlığı (Mayıs-Ağustos 1950), Millî Eğitim bakanlığı (Ağustos 1950-Nisan 1953), meclis reis vekilliği (Kasim 1953-Ekim 1955), tekrar Millî Eğitim bakanlığı (Nisan-Kasım 1957). Devlet ba­kanlığı ve başbakan yardımcılığı (Kasım 195 7- Ocak 1958), son olarak da Bayındır­lık bakanlığı ve Millî Eğitim bakan vekilli­ği (Ocak 1958-Mayıs 1960) görevlerinde bulundu.


 Bakanlıkları döneminde önemli icraat­lar gerçekleştirdi. Din derslerinin ilkokul­ların müfredat programına alınması (1950), Türk Sanat Tarihi Enstitüsü’nün kurulması (1951), Türk kültür eserlerinin yayımının başlatılması (1951), yirmi yıl aradan sonra İmam-Hatip okullarının ye­niden açılması (1951-1952). İstanbul’da Yüksek İslâm Enstitüsü’nün kurulması (1959-1960) bunlardan bazılarıdır. Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayım­lanmakta olan İnönü Ansiklopedisi’riı Türk Ansiklopedisi adıyla yeni bir yayın kurulu oluşturarak devam ettirdi (1952). Yine tek parti döneminde propaganda va­sıtası olarak kullanıldığını düşündüğü Köy enstitülerini, köy çocuğu-şehir çocuğu ayırımını önlemek ve yapısında düzenle­meler yapmak için öğretmen okullarıyla birleştirdi (1952-1953).

1960 İhtilâli’nden sonra tutuklanarak Yassıada’ya götürüldü. Vatan cephesi kur­mak, muhalefetin faaliyetini kısıtlayıp diktatörlük tesis etmek, meclisi çalıştır­mamak, anayasayı ihlâl gibi suçlarla yar­gılandığı Yassıada mahkemesinde müeb­bet hapse mahkûm edildi. Fakat bir süre sonra hastalandı ve kaldırıldığı Ankara Hastahanesi’nde 1961 yılının son günü kanserden öldü. İyi bir hatip olan, idealist ve aktif bir mizacı bulunan Tevfik İleri, ge­lenekçi ve muhafazakâr bir düşünce yapı­sına sahip olup çevresinde daha çok mil­liyetçi fikirleriyle tanınmıştır.

Ahmet Tevfik İleri
Reklam
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Anadolu'nun İslamlaşmasında Etkili Olan Alimler ve Sufiler
Anadolu'nun İslamlaşmasında Etkili Olan Alimler ve Sufiler
Ümmü Varaka Radıyallahu Anha
Ümmü Varaka Radıyallahu Anha