1441. Hicrî Senenin Hayırlara Vesîle Olmasını Dileriz

Lügatte; “haram kılınan, yasaklanan, mukaddes olan, saygı duyulan” anlamlarına gelen “Muharrem” kelimesiyle tesmiye edilmiş olan “Muharrem ayı”, Peygamber Efendimiz (Sallâlllâhu Aleyhi ve Sellem)in bi’setinden önce de ta‘zîme lâyık görülüp savaşma ve kan dökmenin haram kabul edildiği dört aydan biridir.

1441. Hicrî Senenin Hayırlara Vesîle Olmasını Dileriz
1441. Hicrî Senenin Hayırlara Vesîle Olmasını Dileriz admin
Reklam

Rasûl-i Ekrem Efendimiz (Sallâlllâhu Aleyhi ve Sellem), Muharrem ayının ehemmiyet ve fazîletini ashâbına anlatmış, Ramazân-ı şerîf ayı orucundan sonra, en fazîletli orucun bu ayda tutulan oruç olduğunu beyân etmiştir. .

Lütûf ve İhsân Mevsimi
Kıymeti hâiz ve hürmeti mûcib bir ay olması hasebiyle, tamamı ihyâya lâyık bu mübârek ayın onuncu günü olan ve tarihte pek çok hâdisenin vuku bulduğu, birçok peygambere ve ümmetlerine lütûf ve ihsânda bulunulduğu haber verilen Âşûrâ günü, ayrı bir önem taşır. Bu günün orucu, geçmiş ümmetlerden asr-ı saâdete ve o mukaddes asırdan da yüzyıllar boyunca günümüze dek taşınan mukaddes bir miras olma özelliğine sahiptir. Âşûrâ orucunun  sadece 10. gün olmak üzere tek gün tutulması mekrûh görülmüş, öncesi veya sonrasıyla birlikte tutulması uygun bulunmuştur. 

Hicrî Takvim Başlangıcı
Muharrem ayı, Hazreti Ömer’in hilâfeti devrinde, Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in hicreti esasıyla bir takvim kullanımında karar kılındığında takvim başlangıcı kabul edilmiş ve böylece ayrı bir hususiyet kazanmıştır.

Bu yönüyle Muharrem ayı, hicreti hatırlatır. Hicretten günümüze yansıyan mânâların tefekkürü için bir vesîle kabul edilir. Hazreti Hüseyin ve beraberinde bulunan ehl-i beyt mensuplarının Kerbelâ mevkiinde şehâdetinin de hatırlandığı bu ayda, hüzün yüklü bulutlar kaplar gönül semâmızı. Hevâ ve heves, neşe ve sevinç gibi, hüznün de şer‘î esas ve hudutlar çerçevesinde yaşanması gerektiği düsturu hislerimizi tanzîm eder.

Nice Hayırlara Vesîle Olmasını Dileriz
Eslâfımızın ibâdet ve tâat üzere ihyâ ile geçirdiğini bildiğimiz bu mübârek ayı hangi çerçevede geçirmek gerektiğine dair geniş mâlûmâta “Muharrem ayı” arşivimizden ulaşabilirsiniz.

Vâsıl olduğumuz sene başında, ehemmiyet ve fazîletinden bahisle idrâk etmeye çalıştığımız hicrî 1441. senenin, İslâm âlemi ve vatanımız için hayırlara vesîle olmasını diler, bizleri affedilenler ve yüce dînine hakkıyla hizmet edenler zümresine ilhâk buyurmasını Cenâb-ı Hak’tan niyâz ederiz.

1441. Hicrî Senenin Hayırlara Vesîle Olmasını Dileriz
Reklam
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Anadolu'nun İslamlaşmasında Etkili Olan Alimler ve Sufiler
Anadolu'nun İslamlaşmasında Etkili Olan Alimler ve Sufiler
Ümmü Varaka Radıyallahu Anha
Ümmü Varaka Radıyallahu Anha