Mescid-i Haram’da Medfun Peygamberler

Kâbe’nin içinde namaz kılınır mı? Mescid-i Haram’da defnedilen peygamberler var mıdır?

Mescid-i Haram’da Medfun Peygamberler
Mescid-i Haram’da Medfun Peygamberler admin
Reklam

Abdullah ibn-i Ömer (r.a) şöyle anlatır:

“Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) (fetih senesi) Mekke-i Mükerreme’yi teşrîf ettiler. Osmân ibni Talha’yı çağırdılar. O da (Beyt-i Muazzam’ın) kapısını açtı. Nebiyy-i Ekrem ile beraber Bilâl, Üsâme bin Zeyd ve Osmân ibn-i Talha (r.a) içeriye girdiler. Sonra kapı kilitlendi. Efendimiz (s.a.v) orada bir müddet kaldılar. Sonra çıktılar. Hemen koştum. Bilâl’e (Efendimiz’in namaz kılıp kılmadıklarını) sordum:

«‒Evet, içeride namaz kıldılar» dedi.

«‒Neresinde?» dedim.

«‒İki direğin arasında» dedi.

Ama kaç rekât kıldıklarını sormayı unuttum.” (Buhârî, Salât, 81)

Bilâl (r.a):

“‒Bir direği sol, bir direği sağ, üç direği de arka taraflarına aldılar, (Beyt o zaman altı direk üzerinde idi) sonra namaz kıldılar.” demiştir. Veya:

“İki direği sağ taraflarına aldılar…” demiştir. (Buhârî, Salât, 96)

Hacceden kimsenin Beyt-i Şerîf’in içine girip Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in sünnet-i seniyyelerine ittibâen iki rekât namaz kılması ve Beyt’in dâhiline ayakkabı ve mest ile girmemesi, Hıcr da Beyt’ten sayıldığı için oraya da tâzimen yalın ayak girmesi müstehaptır.

Ebû Abdullah Muhammed el-Übbî el-Mâlikî, Sahîhu Müslim şerhinde (II, 234) şöyle der:

“…Salih bir kimsenin manevi tesiriyle teberrük etmek ve duasına icabet edilmesi maksadıyla böyle bir kişinin kabrinin yakınını mescit edinen veya o kişinin türbesinde namaz kılan kimsenin bu ameline gelince, bunda bir günah yoktur. Şâfi bir âlim, bu görüşe, Hz. İsmail’in kabrinin Mescid-i Haram’da Hatîm’in yanında bulunmasını delil olarak göstermiştir. Üstelik burası, içinde namaz kılmak için en efdal mekândır.” (İmam Kevserî, Makâlât, trc. Ebubekir Sifil, İstanbul: Rıhlekitap, 2015, s. 405)

Allah Rasûlü (s.a.v) Hz. Nûh, Hûd, Sâlih, Şuayb, İsmâîl peygamberlerin (a.s) Mescid-i Haram’da medfun olduğunu haber vermiş, bunu bile bile onları başka bir yere nakletmemiştir. (Bkz. Kevserî, Makâlât, s. 407)

Mescid-i Haram’da Medfun Peygamberler
Reklam
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Anadolu'nun İslamlaşmasında Etkili Olan Alimler ve Sufiler
Anadolu'nun İslamlaşmasında Etkili Olan Alimler ve Sufiler
Ümmü Varaka Radıyallahu Anha
Ümmü Varaka Radıyallahu Anha