Mescid-i Haram’da Medfun Peygamberler

Kâbe’nin içinde namaz kılınır mı? Mescid-i Haram’da defnedilen peygamberler var mıdır?

Mescid-i Haram’da Medfun Peygamberler
Mescid-i Haram’da Medfun Peygamberler admin
Reklam

Abdullah ibn-i Ömer (r.a) şöyle anlatır:

“Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) (fetih senesi) Mekke-i Mükerreme’yi teşrîf ettiler. Osmân ibni Talha’yı çağırdılar. O da (Beyt-i Muazzam’ın) kapısını açtı. Nebiyy-i Ekrem ile beraber Bilâl, Üsâme bin Zeyd ve Osmân ibn-i Talha (r.a) içeriye girdiler. Sonra kapı kilitlendi. Efendimiz (s.a.v) orada bir müddet kaldılar. Sonra çıktılar. Hemen koştum. Bilâl’e (Efendimiz’in namaz kılıp kılmadıklarını) sordum:

«‒Evet, içeride namaz kıldılar» dedi.

«‒Neresinde?» dedim.

«‒İki direğin arasında» dedi.

Ama kaç rekât kıldıklarını sormayı unuttum.” (Buhârî, Salât, 81)

Bilâl (r.a):

“‒Bir direği sol, bir direği sağ, üç direği de arka taraflarına aldılar, (Beyt o zaman altı direk üzerinde idi) sonra namaz kıldılar.” demiştir. Veya:

“İki direği sağ taraflarına aldılar…” demiştir. (Buhârî, Salât, 96)

Hacceden kimsenin Beyt-i Şerîf’in içine girip Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in sünnet-i seniyyelerine ittibâen iki rekât namaz kılması ve Beyt’in dâhiline ayakkabı ve mest ile girmemesi, Hıcr da Beyt’ten sayıldığı için oraya da tâzimen yalın ayak girmesi müstehaptır.

Ebû Abdullah Muhammed el-Übbî el-Mâlikî, Sahîhu Müslim şerhinde (II, 234) şöyle der:

“…Salih bir kimsenin manevi tesiriyle teberrük etmek ve duasına icabet edilmesi maksadıyla böyle bir kişinin kabrinin yakınını mescit edinen veya o kişinin türbesinde namaz kılan kimsenin bu ameline gelince, bunda bir günah yoktur. Şâfi bir âlim, bu görüşe, Hz. İsmail’in kabrinin Mescid-i Haram’da Hatîm’in yanında bulunmasını delil olarak göstermiştir. Üstelik burası, içinde namaz kılmak için en efdal mekândır.” (İmam Kevserî, Makâlât, trc. Ebubekir Sifil, İstanbul: Rıhlekitap, 2015, s. 405)

Allah Rasûlü (s.a.v) Hz. Nûh, Hûd, Sâlih, Şuayb, İsmâîl peygamberlerin (a.s) Mescid-i Haram’da medfun olduğunu haber vermiş, bunu bile bile onları başka bir yere nakletmemiştir. (Bkz. Kevserî, Makâlât, s. 407)

Mescid-i Haram’da Medfun Peygamberler
Reklam
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Berat Gecesi İle İlgili Ayet ve Hadisler
Berat Gecesi İle İlgili Ayet ve Hadisler
Üç aylar ne zaman başlıyor? 2021 yılı mübarek gün ve geceler...
Üç aylar ne zaman başlıyor? 2021 yılı mübarek gün ve geceler...