Sahabe efendilerimizden en fazla hadis-i şerif rivayet edenler

Sahabe efendilerimizden en fazla hadis-i şerif rivayet edenleri hangileridir, hangi sahabi kaç hadisi şerif rivayet etmiştir? Fakih sahabiler kimlerdir? Peygamber Efendimiz vefat ettiğinde kaç sahabi vardı?

Sahabe efendilerimizden en fazla hadis-i şerif rivayet edenler
Sahabe efendilerimizden en fazla hadis-i şerif rivayet edenler admin
Reklam

Sahabe, sahabî kelimesinin çoğuludur ve dostlar, arkadaşlar, beraber bulunanlar manalarına gelir. Aynı manada kullanılan ashab kelimesi ise, “sâhib” (dost, arkadaş) kelimesinin çoğuludur.

Sahabe, terim olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i, peygamberliği sırasında gören, Onunla konuşup görüşen, O’na iman eden ve müslüman olarak ölen kimselere verilen isimdir.

EN ÇOK HADİS RİVAYET EDEN SAHABİLER

Sahabenin en çok hadis rivâyet edenleri şu yedi zattır:

1 ) Ebû Hûreyre radıyallahu anh (ö. Hicretin 59. yılı) 5374 hadis.

2 ) Abdullah b. Ömer radıyallahu anh (74) 2630 hadis.

3 ) Enes b. Mâlik radıyallahu anh (90) 2286 hadis.

4 ) Hz. Aişe radıyallahu anha, 2210 hadis.

5 ) Abdullah b. Abbas radıyallahu anh, (68) 1660 hadis.

6 ) Câbir b. Abdullah radıyallahu anh (80) 1540 hadis

7 ) Ebû Said el Hudrî radıyallahu anh (70) 1170 hadis rivâyet etmişlerdir.

 FAKİH (FIKIHÇI) SAHABİLER KİMLERDİR

Sahabenin Fakihleri: Hz. Ömer, Ali, Îbnli Mes’ûd, İbnli Ömer, İbnli Abbas, Zeyd b. Sabit ve Aişe radıyallahu anhüm. Bunlar içerisinde en fazla Îbnli Abbas’ın fetvası naklolunmuştur. Bunlardan başka fetvaları bulunan yirmi sahabi söylenebilir, Bunlar; Hz. Ebû Bekir, Osman, Ebû Musâ ellEş’arî, Muaz b. Cebel, Sa’d b. Ebû Vakkas, Ebû Hûreyre, Enes b. Mâlik, Abdullah b. Âmr b. As, Selmânli Fârisî, Câbir b. Abdullah, Ebû Said ellHudrî, Talha, Zübeyr, Abdurrahman b. Avf, îmran b. Husayn, Ebû Bekr, Ubade b. Sâmit, Muaviye, Abdullah b. Zübeyr ve Ümmü Seleme radıyallahu anhüm.

Bunlardan daha sonra 120 kadar sahabi gelir ki, Ubey b. Ka’b, Ebû ellDerda, Ebû Talha, Mikdad radıyallahu anhüm bunlardandır. Sahabe arasında 200 l 300 Abdullah var. Bir mesele abadileden (Abdullahlardan) nakledilirse Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Zübeyr ve Abdullah b. Âmr b. Âs radıyallahu anhüm murad edilir. Bu fakihlerden mezheb sahipleri gibi, eshabı bulunan sahabiler yalnız Abdullah b. Sabit ve Abdullah b. Abbas idi.

Tüm sahabilerin hayatlarını detaylı olarak okumak için tıklayınız.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat ettiği zaman yüz binden fazla sahabi vardı. Fetihler sırasında uzak ülkelere dağılmış olduklarından hepsinin tam olarak kimlikleri bize intikal ettirilememiştir.

Sahabe efendilerimizden en fazla hadis-i şerif rivayet edenler
Reklam
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Anadolu'nun İslamlaşmasında Etkili Olan Alimler ve Sufiler
Anadolu'nun İslamlaşmasında Etkili Olan Alimler ve Sufiler
Ümmü Varaka Radıyallahu Anha
Ümmü Varaka Radıyallahu Anha