Emanet zayi olunca kıyameti bekleyin!

Zulme karşı en büyük mücadeleyi veren Peygamber Efendimiz, emanetin ve adaletin tesisi bağlamında ümmetine şu evrensel duyuruyu yapmıştır: “Emanetler zayi oldu mu artık kıyameti bekleyin.”

Emanet zayi olunca kıyameti bekleyin!
Emanet zayi olunca kıyameti bekleyin! admin
Reklam

Allah Teâlâ’nın işleri ehil insanlara tevdi etmesiyle bağlantılı Kur’an’da onlarca ayet vardır. Konuyu zihinlere yerleştirmek açısından şu örnekleri hatırlatmakta yarar görüyoruz: Allah Teâlâ, insanı bilgiyle donatıp emaneti taşımaya hazır hale getirince ona hilafet görevi vermiştir. (1)

Hazreti İbrahim aleyhis selam’ı önce çeşitli konularda denemiş sonra önderlik makamına getirmiştir. (2) Talut’un ordu komutanlığına İsrailoğulları itiraz ettiklerinde, Yüce Allah ilim ve fiziki açıdan üstün olan bu kişinin emanete herkesten daha layık olduğunu bildirmiştir. (3)

Kabenin anahtarı

Fetih yılında Kâbe’nin anahtarlarını Osman bin Talha’dan almak isteyen Hazreti Muhammed sallellahü aleyhi ve sellem’in akrabalarına ise Yüce Allah şu buyruğu ile müdahalede bulunmuştur: “Allah, emanetleri kesinlikle ehil/layık insanlara vermenizi emretmektedir…” (4) Bu ayetin nüzulü ile beraber Kâbe’nin anahtarları yeniden Osman bin Talha’ya iade edilmiştir. Bugün bile onun torunlarının elinde bu görev ifa edilmektedir.

Emanetle ilgili ayetlerin her ne kadar nüzul ortamı ve arka planları olsa da, ayetlerden tekil ve tikel hükümler çıkarmak mümkündür. Önemli olan adaletin hâkim olması ve zulmün ortadan kalkmasıdır. İşler ehliyetli ve liyakatli kimselere verilmeyecek olursa zulüm hâkim olur.

Kıyameti bekleyin

Zulme karşı en büyük mücadeleyi veren Peygamber Efendimiz, emanetin ve adaletin tesisi bağlamında ümmetine şu evrensel duyuruyu yapmıştır: “Emanetler zayi oldu mu artık kıyameti bekleyin.” Sahabiler; “Emanet nasıl zayi olur” diye sorduklarında Resulullah sallellahü aleyhi ve sellem şu karşılığı vermiştir: “İş (yönetim, sorumluluk, idare, siyaset, önderlik makamı, imamet, liderlik) ehil olmayan/liyakatsiz kimselere verildiğinde emanet zayi olmuştur ve kıyameti bekleyiniz.” (5)

Buradaki kıyamet, büyük kıyametin habercisi anlamında kullanıldığı gibi, işlerin alt üst olması, düzenin bozulması ve fitnenin yaygınlaşması anlamlarında da kullanılmış olabilir. Çünkü Hazreti Muhammed sallellahü aleyhi ve sellem, “Alçak/müptezel kimseler iş başına geçmedikçe kıyamet kopmaz” (6) buyurmuş ve yönetimde fesada neden olabilirler endişesiyle emaneti taşımaya layık olmadıklarından dolayı “Çocukların yönetime hâkim olmasından Allah’a sığınınız.” (7) duasını mü’minlere öğretmiştir.

Söz almıştır

Allah Resulü, emaneti ehline vermeye göstermiş olduğu özen nedeniyle mü’minler Medine’ye hicret ettikten sonra onlarla yaptığı sözleşmelerde “İşi/görevi ehline vermek hususunda” söz almıştır. (8)

Bu söz nedeniyle Müslümanlar siyasetin ilk yıllarında muvaffak olmuşlardır. Dürt halife içerisinde siyasal başarısı zirveye çıkan Hazreti Ömer’in başarısının nedenlerinden birisi de kim olursa olsun layık olmayan hiç kimseye görev vermemesidir.

DİPNOTLAR

1 Bkz: Bakara2/30

2 Bkz: Bakara2/124

3 Bkz: Bakara2/247

4 Nisa 4/58

5 Buhari, 3, ilim, 3, Had.no:59,c.1,s.21

6 Heysemi, Zevaid, c.vıı,s.220

7 Ahmed, Müsned(tah: Muhammed Şakir,Had.no:8302)c.xvı,s.139

8 Nesai,Bey’at,39, Had.no:1,c.vıı,s.138

Emanet zayi olunca kıyameti bekleyin!
Reklam
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Anadolu'nun İslamlaşmasında Etkili Olan Alimler ve Sufiler
Anadolu'nun İslamlaşmasında Etkili Olan Alimler ve Sufiler
Ümmü Varaka Radıyallahu Anha
Ümmü Varaka Radıyallahu Anha