Allah için olan dostluğun şartları nelerdir?

Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ve (Allah), onların kalplerini birleştirmiştir. Sen yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin, yine onların gönüllerini birleştiremezdin, fakat Allah onların aralarını bulup kaynaştırdı. Çünkü O, mutlak galiptir, hikmet sahibidir.” (Enfâl, 63)

Allah için olan dostluğun şartları nelerdir?
Allah için olan dostluğun şartları nelerdir? admin
Reklam

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Allah Teâlâ kıyâmet günü şöyle buyuracaktır: Benim azametim için birbirini sevenler nerede? Benim gölgemden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı bugün onları gölgelendireceğim.” (Müslim, Birr 38; Tirmizî, Zühd 53; Dârimî, Rikâk 44.)

ALLAH (C.C.) İÇİN DOSTLUĞUN 4 ŞARTI

Allah için olan dostluğun şartları şunlardır:

1- Dostlar birbirlerini gerçekten Allah rızası için sevmeli, bu sevgiye hiçbir dünyevî ve uhrevî bir sebep karıştırmamalıdır.

2- Dostlar, Allah rızasını arayıp gözetmekte birbirlerine yardımcı olmalıdır.

3- Dostlar arasında bir ilgisizlik ve umursamazlık olmamalıdır. Birbirlerinden gördükleri sadâkat, ciddiyet ve gayrete göre tam bir yardımlaşma ve dayanışma içinde olmalıdırlar.

4- Dost, dostundan Allah’ın râzı olmadığı bir şey görünce buna rızâ göstermemeli ve müsâmaha etmemelidir.
Bilakis yumuşaklık ve güzel öğütle arkadaşına nasihat etmelidir. Bu kişi yapılan bu nasihat sonunda eski güzel hâline döner, içinde bulunmuş olduğu bu yeni durumdan yani bid’attan vazgeçerse yine kişi samimi dostluk ve beraberliğini sürdürür. Nitekim âyet-i kerimede “Ama siz dönerseniz biz de döneriz” (İsrâ, 8) buyrularak bu duruma işâret edilmektedir. (İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyan 18. Cilt, Erkam Yay.)

Peygamberimiz (sav), hicretle Medîne’ye teşrif ettikten sonra muhâcir ve ensârı kardeş yapmış ve “Ey Müslümanlar! Allah için kardeş olunuz” (Buhârî, Edeb 58; Müslim, Birr 28.) buyurmuştur. Yani “dünya, nefis ve şeytan yolunda olmayınız” demektir.

Allah için olan dostluğun şartları nelerdir?
Reklam
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Anadolu'nun İslamlaşmasında Etkili Olan Alimler ve Sufiler
Anadolu'nun İslamlaşmasında Etkili Olan Alimler ve Sufiler
Ümmü Varaka Radıyallahu Anha
Ümmü Varaka Radıyallahu Anha